اصول برنامه تمرینی فیتنس بانوان | سفارش برنامه تمرینی فیتنس بانوان اصول برنامه تمرینی فیتنس بانوان : مرجع اکثر برنامه‌های تمرینی فیتنس بانوان، مربیان یا قهرمانان مرد در رشته‌های بدنسازی و کلاسیک هستند که برنامه‌های خود و شاگردان مرد خود را بدون هیچ تغییری به بانوان ارائه می‌کنند که البته این کار اشتباه بزرگی است….