برنامه تمرین بانوان | برنامه بدنسازی بانوان | بانوان چگونه تمرین کنند؟ برنامه تمرین بانوان : در باشگاه های بدنسازی خانم ها در حال دوکار هستند : ۱- هوازی (دوچرخه ، اسکی فضایی ، تردمیل و … ) ۲- کار کردن با دمبل های ۱ تا ۲ کیلویی با تکرارهای بینهایت !!! اکثر خانم ها…