اصول برنامه تمرینی فیتنس بانوان | سفارش برنامه تمرینی فیتنس بانوان اصول برنامه تمرینی فیتنس بانوان : مرجع اکثر برنامه‌های تمرینی فیتنس بانوان، مربیان یا قهرمانان مرد در رشته‌های بدنسازی و کلاسیک هستند که برنامه‌های خود و شاگردان مرد خود را بدون هیچ تغییری به بانوان ارائه می‌کنند که البته این کار اشتباه بزرگی است….

رژیم غذایی فیتنس بانوان | رژیم تغذیه فیتنس بانوان | برنامه تمرینی فیتنس بانوان برای آشنایی شما با یک برنامه ، برنامه ی ۸ هفته ی زیر را مثال میزنم : هفته های ۱ تا ۴ شنبه : پرس سینه هالتر ۳ ست ۸-۱۲ تایی زیر بغل هالتر خم ۳ ست ۸-۱۲ تایی پرس سرشانه…