رژیم غذایی فیتنس بانوان | رژیم تغذیه فیتنس بانوان | برنامه تمرینی فیتنس بانوان برای آشنایی شما با یک برنامه ، برنامه ی ۸ هفته ی زیر را مثال میزنم : هفته های ۱ تا ۴ شنبه : پرس سینه هالتر ۳ ست ۸-۱۲ تایی زیر بغل هالتر خم ۳ ست ۸-۱۲ تایی پرس سرشانه…